10-lecie specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie

58

inwestorów

3 775

pracowników

1,4 mld zł

wartość inwestycji

Szanowni Państwo,

celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej podstrefy SSE. Podstrefa Lublin stanowi integralną część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Została powołana dnia 24 września 2007 roku. Zasadniczym celem, dla którego została utworzona, było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a także poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. Po dziesięcioleciu funkcjonowania śmiało można powiedzieć, że postawione cele zostały spełnione. W 2014 r. upłynęło 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zaś w 2017 r. mija 10 lat funkcjonowania Podstrefy Lublin. W warunkach globalnej konkurencji strefy pozostają jednym z kluczowych narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski i jej regionów. Nowa perspektywa czasowa funkcjonowania stref w Polsce stwarza szansę na pozyskanie kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnych warunków działalności oferowanych przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. Państwa obecność uświetni jubileusz obchodów lubelskiej podstrefy SSE oraz podkreśli, że im mocniejsi będą polscy przedsiębiorcy, tym mocniejsza będzie polska gospodarka.
Konferencja

„Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta”

Miejsce
21 września 2017 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu
(81) 466 25 00.

Prelegenci

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Grażyna Ciużyńska

Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Andrzej Karbon

Pełnomocnik Zarządu ARP ds. SSE, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Krzysztof Ślęzak

Dyrektor Oddziału w Mielcu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Krzysztof Senger

Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

Łukasz Goś

Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

Artur Habza

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Marcin Perz

Prezes Zarządu, Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A.

Kiejstut Żagun

Dyrektor, KPMG w Polsce

Anna Szuszczewicz

Property Negotiator Advisory & Transaction Services, CBRE

Ewa Mikos

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Sp. z o.o.

dr hab. inż. Anna Halicka

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym, Politechnika Lubelska

Zbigniew Kurant

Prezes Zarządu, GT85 Polska

Piotr Taracha

Prezes Zarządu, Intrograf – Lublin

Zbigniew Radomski

Business Development
KS engineering technology Sp. z o. o.

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Warszawska

Michał Matras

Główny specjalista, Wydział Podatków Urzędu Miasta Lublin

Dariusz Szustek

Burmistrz Łukowa

Adam Chodziński

z-ca Prezydenta Miasta
Białej Podlaskiej


Tomasz Kossowski

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta Zamość

Piotr Turowski

Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Lubartów

21 września 2017 r. – Sala kameralna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Program konferencji

10:00 – 10:30Rejestracja
10:30 – 11:10Oficjalne rozpoczęcie konferencji – dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
11:10 – 11:40Wystąpienie dr. Mariusza Sagana – Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
11:40 – 12:00Wystąpienie Andrzeja Karabona – Pełnomocnika Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu ds. SSE
12:00 – 13:00Przyszłość SSE po 2026 roku
• Wpływ funkcjonowania SSE w Polsce na rozwój gospodarczy miast
• Rola państwa w wspieraniu przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i inwestujących w nowoczesne projekty na terenie SSE
• Instrumenty pomocowe elementem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki – czy warto wspierać przedsiębiorców ze środków publicznych
• Jakie czynniki wpływają na pozyskiwanie inwestorów w SSE
• Czy rozwój SSE w Polsce może być receptą na ożywienie gospodarcze polskich miast
• Korzyści, wyzwania  i koszty płynące z przedłużenia funkcjonowania SSE w Polsce
13:00 – 14:00Przemysł 4.0 – przyszłość lubelskiego przemysłu
• Szanse i wyzwania stojące przed przemysłem 4.0
• Dlaczego przemysł 4.0 jest tak ważny dla rozwoju polskiej gospodarki
• Kształcenie dla potrzeb przemysłu 4.0
• Współczesne wymogi rynku pracy – zmiany w programach kształcenia zawodowego
• Koncepcje przemysłu 4.0 na przykładzie lubelskich przedsiębiorstw
• Kluczowe technologie wspierające rozwój przemysłu 4.0
14:00 – 15:00Lunch
15:00 – 16:00SSE – podstawowy czy uzupełniający element oferty inwestycyjnej JST
• Inwestycje lokalne i reinwestycje lokalne
• Działania promocyjne i proinwestycyjne
• Proces przyciągania inwestorów
16:00 – 17:00Warsztaty – przystąpienie do SSE
• Zasady udzielania pomocy publicznej w świetle nadchodzących zmian regulacji prawnych funkcjonowania w SSE
• SSE a podatki lokalne – co inwestor powinien wiedzieć
• Rachunek opłacalności dla państwa, inwestorów oraz lokalnych społeczności
• Korzyści z prowadzenia działalności w SSE
17:00 – 17:15Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji
*
W godzinach 14:00-17:00 organizatorzy zapewniają możliwość zwiedzania terenów Podstrefy Lublin.

Rejestracja

Prosimy o używanie do celu rejestracji przeglądarki Firefox.