O Lubelskiej Podstrefie

SSE EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin – historia krok po kroku

24 września 2007 roku Prezes Rady Ministrów RP podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1299). Tym samym utworzona została Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Do SSE włączono 70 ha gruntów niezabudowanych, zlokalizowanych we wschodniej części miasta.

Pierwsze pozwolenie na działalność w Podstrefie Lublin zostało wydane 23.01.2008 i dotyczyło spółki Ball Packaging Europe. W tym samym roku pozwolenia otrzymały również spółki Aliplast i Ramatti. Rozpoczęto również I etap uzbrajania terenów strefy. Podsumowując pierwszy rok działalności Podstrefy Lublin należy podkreślić, że był on relatywnie dynamiczny, szczególnie w perspektywie rozpoczynającego się światowego kryzysu. Początki tworzenia podstrefy, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, wskazywały na spore zainteresowanie inwestorów i 3 zapoczątkowane projekty inwestycyjne.

W 2009 roku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Lublin otrzymało łącznie 7 inwestorów (Wikana Invest, EL-Press, EuroCompass, BioMaxima, Verano Konwektor, „Henryk”, MW Lublin), co jest dotychczasowym rekordem w ilości udzielonych zezwoleń na podstrefie w ciągu jednego roku. Tym samym łączna liczba inwestorów obecnych na strefie wyniosła 10 podmiotów. Dodatkowo powiększenie strefy o ok. 10,7 ha sprawiło, że łączny obszar Podstrefy Lublin wyniósł 80,7 ha terenów inwestycyjnych. Istotne zmiany nastąpiły w strukturze własnościowej Podstrefy Lublin. Dynamiczny przyrost liczby działających podmiotów sprawił, że konieczne stało się powiększenie terenów strefowych w celu utrzymania tempa przyrostu inwestycji.

W 2010 roku SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin została rozszerzona o 37 ha gruntów niezabudowanych, zlokalizowanych przy ulicach, których obecne nazwy to Plewińskiego, Braci Krausse oraz Spiessa. Tym samym łączna powierzchnia Podstrefy Lublin osiągnęła wartość 116 ha. W chwili wykupu tych gruntów przez Gminę Lublin i włączenia ich do podstrefy, infrastruktura drogowa istniała w tylko „starej” części strefy. Infrastruktura drogowo-techniczna dla nowych, 37 ha terenów inwestycyjnych została zaplanowana w ramach projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”. Projekt ten rozpoczął się w 2010 roku i trwał blisko 3 lata. Oficjalne otwarcie „nowej” części Podstrefy Lublin nastąpiło 26 listopada 2013 roku.

Rok 2010 był dla Podstrefy Lublin znacznie mniej dynamiczny, niż miało to miejsce w poprzednim roku. 3 udzielone zezwolenia (Dobroplast, daag, Daewon Europe), wobec 7 w 2009 roku. Znacząco spadł również poziom nakładów na pojedynczą inwestycję, z poziomu 33 mln złotych w 2009 roku na 13 mln złotych w 2010 roku. Trzeba jednak podkreślić, że w dużej mierze jest to zasługą bardzo dużej inwestycji MW Lublin.

W 2011 roku należy podkreślić spadek zainteresowania inwestorów Podstrefą Lublin. Na oferowanych terenach inwestycyjnych pojawiło się trzech nowych inwestorów (MPC Metal, Laboratoria Natury, Multivac), co było powtórzeniem wyniku z ubiegłego roku. W praktyce żaden z nowych inwestorów nie zrealizował w części lub w całości swojego projektu inwestycyjnego. Zrealizowane nakłady inwestycyjne spółki MPC Metal przekroczyły nakłady deklarowane, ale również ta spółka zdecydowała się na opuszczenie Podstrefy Lublin.

W 2012 roku na terenie Podstrefy Lublin pojawiło się czterech nowych inwestorów (Intrograf Lublin, Inwest Bistro, Max-Bud, Margomed), o jeden podmiot więcej niż miało to miejsce w poprzednim roku.

Łącznie w 2013 roku wydanych zostało 7 nowych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej dla 6 podmiotów gospodarczych (Europiek, PZ Cormay, Medi-Sept, ABM Greiffenberger, GT85 Polska, Lift Service). Jest to tym samym wyrównanie największej liczby wydanych zezwoleń w Podstrefie Lublin z 2009 roku. Warto również nadmienić, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych zostało przedłużone do 31 grudnia 2026.

W roku 2014 zezwolenia na prowadzenie działalności były wydawane tylko w pierwszym półroczu. W dalszej części roku proces ten został wstrzymany na szczeblu rządowym celem przygotowania nowych wytycznych udzielania pomocy publicznej. Nowe rozporządzenia zostały wydane pod koniec roku, zatem wszystkie udzielone zezwolenia pochodzą sprzed końca czerwca 2014. Łącznie w 2014 roku wydanych zostało 5 nowych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin (J.G. Service, Aliplast Extrusion, Asquini Polska, FC Pszczółka, Ball Packaging Europe). Biorąc pod uwagę tylko 6-miesięczny okres udzielania zezwoleń, wynik ten należy uznać za bardzo wysoki w odniesieniu do poprzednich lat. Dodatkowo w 2014 roku w Lublinie uruchomiona została inwestycja MLP Group na 10,5 ha przy ulicy Plewińskiego. Wspomniana firma na zakupionej nieruchomości buduje park produkcyjno-magazynowy w systemie BTS.

W 2015 roku znacząco wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, które zdecydowały się na inwestycję poprzez wynajęcie powierzchni w istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych oraz biurowych, a zarazem nie zdecydowały się na ubieganie o zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Łącznie w 2015 roku wydanych zostało 7 nowych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin (Elpes, Modern-Expo, Pol-Skone, CEWAR, PZZ Lubella, Protektor, MW Lublin). Natomiast liczba nowych projektów inwestycyjnych wyniosła 12. W omawianym roku w Lublinie zainwestowała również firma Panattoni Europe, która zakupiła od Uniwersytetu Przyrodniczego ok. 15 ha nieruchomości będących w Podstrefie Lublin i zlokalizowanych przy ul. Drodze Męczenników Majdanka. Firma zdecydowała się na realizację parku przemysłowego w celach spekulacyjnych o łącznej powierzchni ponad 71 000 m2. Ponadto nieruchomości w Podstrefie Lublin zakupiła firma Centrum Zana, która realizuje kompleks biurowy z powierzchniami do wynajęcia. Powierzchnię w MLP Lublin wynajęła Stokrotka.

Łącznie w 2016 roku wydanych zostało 6 nowych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin (CEGA, FAWAG, PPHU „Parys”, Gorbi, GT85 Polska, ABM Greiffenberger). Natomiast liczba nowych projektów inwestycyjnych wyniosła 14. Ponadto w roku 2016 na terenie strefy ulokowało się kilka firm, które funkcjonują bez zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej i nie korzystają z pomocy publicznej. Są to następujące firmy: Rohlig Suus, Inter Cars, Eurocash Serwis, Nałęczowska Spółka Handlowa, Ruch (wszystkie ulokowały się w obiektach Panattoni Park Lublin), Nutricus, Smart Education, SAM, Lubelska Agencja Rozwoju, GISPartner oraz Helicopter View IT Consulting (wymienione spółki posiadają wynajęte biura w obiekcie firmy Eurocompass), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dział IT (w obiekcie biurowym Centrum Zana) oraz Drukarnia Embe-Press, która zakupiła 1,5 ha nieruchomości przy ul. Pancerniaków od Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Rok 2017 r. przyniósł 6 reinwestycji na terenie Podstrefy Lublin – BioMaxima, Protektor, Aliplast Extrusion, MW Lublin, PZZ Lubella oraz Ledrin. Łącznie firmy te zadeklarowały nowe inwestycje na poziomie przekraczających 168,5 mln złotych i zatrudnienie co najmniej 88 nowych pracowników. Dodatkowo Podstrefę Lublin wybrało 4 nowych inwestorów, którzy na chwilę obecną nie zdecydowali się na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej i skorzystanie z pomocy publicznej. Firmy te wynajęły powierzchnię w Panattoni Park Lublin i zajmują się taką działalnością, jak produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, produkcja komponentów dla branży tworzyw sztucznych, dystrybucja produktów z sektora FMCG czy też dystrybucja kosmetyków.

W roku 2018 udzielono 3 ostatnie zezwolenia według „starych” przepisów. Otrzymały je firmy: Medi-Sept, El-press oraz Laboratoria Natury. W parku MLP Lublin pojawiła się firma Turck – globalny partner w dziedzinie rozwiązań dla automatyki przemysłowej, a w Panattoni Park Lublin: Data Modul – jeden z wiodących na świecie dostawców specjalistycznych technologii wyświetlania, technologii dotykowych i systemowych oraz firmy: Iglotex, FedEX, TNT Express, Tedi Dystrybucja. Działkę od Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zakupiła firma Polski Drób.

W roku 2019 pojawiły się pierwsze decyzje o wsparciu. Otrzymały je firmy: MW Lublin oraz Gorbi.

W 2020 roku kolejną decyzję otrzymał Medi-Sept, który zakupił również nową działkę. Nieruchomość w Podstrefie zakupiła też firma Chemnovatic.

W 2021 roku kolejne decyzje o wsparciu otrzymały firmy: Gorbi, Ball Packaging Europe, Medi-Sept.

Lata 2022 – 2023 to okres reinwestycji obecnych inwestorów. Wśród kluczowych rozbudów w Podstrefie można wymienić te realizowane przez Ball Packaging Europe, Medi-sept, Noyen, Gorbi, Modern Expo, BioMaxima, Aliplast, Europiek, Panattoni, Chemnovatic oraz Intrograf.  We wrześniu 2023 kolejną decyzję o wsparciu otrzymała firma Medi-Sept.