Kontakt

WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Plac Litewski 1, pok. nr 104 (I piętro)
20-080 Lublin
tel: +48 81 466 2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: biznes@lublin.eu

Mariusz Sagan

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin

Przemysław Gruba

Przemysław Gruba

Koordynator

Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu